STRONA SSM

Dostęp do modułu E-CZYNSZE

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.05.2011r SSM udostępnia dla lokatorów moduł E-CZYNSZE. Korzystanie z modułu jest bezpłatne. Moduł ten umożliwia podgląd:

  • składników naliczeń czynszowych,
  • salda konta czynszowego na ostatni dzień miesiąca,
  • rozliczeń zużycia wody za ostatnie półrocze, gazu za poprzedni rok (dotyczy tylko mieszkań w budynkach z gazomierzem zbiorczym).
  • kwoty z rozliczenia centralnego ogrzewania za poprzedni sezon grzewczy
Aby uzyskać dostęp do modułu należy zgłosić się do :
Działu Księgowości Czynszów
Al. Zwycięstwa 3, IV piętro, pokój 23
lub pobrać, wypełnić i przesłać wniosek na podany adres e-mail.