STRONA SSM

O Sosnowieckiej SM

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

jest jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych W Zagłębiu Dąbrowskim. Powstała z połączenia dwóch spółdzielni mieszkaniowych MSM „Nasz dom” oraz MGSM „Zagłębie”. Pierwszymi wybudowanymi budynkami w 1958 roku mieszkaniami były budynki przy ul. PCK w Sosnowcu. Dynamicznie rozwijające się spółdzielnie w 1974 roku podjęły uchwały o ich połączeniu i powstała Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

To był rok przełomowy ponieważ spółdzielnia zaczęła z dużym rozmachem budować nowe osiedla mieszkaniowe zmieniając nie do poznania wygląd miasta. Szybko rosły z całą infrastrukturą osiedla Piastów, Kilińskiego, Kalinowa, Sielec, Pogoń, Ostrogórska i Naftowa a także całe dzielnice jak Zagórze czy Środula.Oprócz budownictwa wysokiego stanowiącego ponad 90% zasobów mieszkaniowych zbudowała również osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Naftowej, Spokojnej – Radosnej, Przygranicznej i Brzozowej w Sosnowcu.

Dziś Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: Milowice, Stary Sosnowiec, Pogoń, Rudna, Traugutta i Niwka oraz zarządza zasobami mieszkaniowymi, użytkowymi i garażami o powierzchni 544 555 m2 co stanowi około 10 000 mieszkań, 290 lokali użytkowych i 712 garaży. Oprócz działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej spółdzielnia prowadzi w klubach osiedlowych działalność społeczno-kulturalną oraz świadczy usługi transportowe. W ramach realizowanego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych w ostatnich kilkunastu latach ociepliła ponad 70 budynków znajdujących się w zasobach spółdzielni.

Przeprowadzone roboty termomodernizacyjne poprawiły termoizolacyjność i estetykę budynków a także spowodowały zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania mieszkań.

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w swej dotychczasowej 50-letniej historii wybudowała około 40 000 mieszkań, lokali i garaży dla mieszkańców Sosnowca i miast ościennych (Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza). Postrzegana jest jako jedna z najlepiej działających w województwie śląskim i kraju – czego dowodem są licznie otrzymywane wyróżnienia i nagrody. Jest kolebką spółdzielczości mieszkaniowej w regionie Zagłębia Dąbrowskiego.

Na dzień 31.12.2023 r. SSM zarządza zasobami i eksploatuje:

  • 153 budynki mieszkalne
  • 9976 lokali mieszkalnych (w tym : 3991 stanowi odrębną własność)
  • 290 lokali użytkowych (w tym : 12 stanowi odrębną własność)
  • 3 pracownie plastyczne
  • 711 garaży (w tym : 166 stanowi odrębną własność)
  • 14 lokali na potrzeby własne
  • 142 dźwigi,

Ogółem : 544 555 m2 powierzchni użytkowej oraz liczy około 12 000 członków zamieszkałych na osiedlach: Traugutta, Dańdówka, Niwka Rudna, Pogoń, Środula Kilińskiego, Piastów, Sielec, Milowice.

Krótka Historia SSM

Spółdzielnia postrzegana jest jako jedna z najlepiej działających w kraju i województwie śląskim czego dowodem są między innymi

Nagrody SSM

60 lat minęło
popatrz jak się zmieniała
SSM