STRONA SSM

Samorząd

Rada Nadzorcza

Przewodniczący

Pani Mirosława Czepczor

Z-ca Przewodniczącego

Pan Mirosław Wątek

Sekretarz

Pani Beata Marmol

Członkowie

Pan Witold Bełtowski
Pan Zbigniew Bukowski
Pan Henryk Dobrzański
Pani Leokadia Kłosek
Pani Beata Koścień
Pani Agnieszka Kempa
Pani Elżbieta Kiwior
Pan Wojciech Nitwinko
Pan Michał Wcisło
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1500 do 1600
w siedzibie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
(po wcześniejszym zgłoszenie sprawy w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym I piętro pokój nr 3 do godziny 1300)

Zarząd

Prezes Zarządu - Dyrektor

Majewski Ireneusz

Z-ca Prezesa Zarządu - Z-ca Dyrektora

Kwietniak Jan

Członek Zarządu - Główny Księgowy

Szram Wiesława
Skargi i wnioski członków SSM przyjmują : Członkowie Zarządu SSM w poniedziałki w godzinach od 1400 do 1600
w siedzibie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
(po wcześniejszym zgłoszeniu sprawy w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym I piętro pokój nr 3 do godziny 1300)

Rada Osiedla

AOM nr1 Traugutta

Przewodniczący

Pan Adam Mamak

Z-ca Przewodniczącego

Pan Jacek Stęgierski

Sekretarz

Pan Łukasz Bartosiak

Członkowie

Pan Waldemar Czarnecki
Pan Lesław Kurowski
Pan Marek Matys
Pan Tadeusz Strzałka
Pan Michał Wydrych
Członkowie Rady Osiedla przyjmują w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godziny 1500-1600 w administracji

AOM nr2 Rudna

Przewodniczący

Pani Jolanta Szczurek

Z-ca Przewodniczącego

Pani Janina Jakubowska

Sekretarz

Pan Lucjan Cylupa

Członkowie

Pani Natalia Maroszek
Pan Zbigniew Pietrzyk
Pani Dorota Sztuk
Pan Jerzy Sowa
Pani Marta Toś-Głowacz
Członkowie Rady Osiedla przyjmują w ostatni poniedziałek każdego miesiąca od godziny 1500-1600 w klubie "Rudna"

AOM nr3 Kilińskiego

Przewodniczący

Pan Tomasz Kowalik

Z-ca Przewodniczącego

Pan Zbigniew Górecki

Sekretarz

Pani Katarzyna Hat

Członkowie

Pani Małgorzata Zych
Pani Elżbieta Rybak
Pani Anna Tobiasz
Pani Anna Kotnisz
Pani Jadwiga Baryła
Członkowie Rady Osiedla przyjmują w ostatni poniedziałek każdego miesiąca od godziny 1500-1600 w administracji.