STRONA SSM

Samorząd

Walne Zgromadzenie Członków

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków

Rada Nadzorcza

Przewodniczący

Pani Mirosława Czepczor

Z-ca Przewodniczącego

Pan Mirosław Wątek

Sekretarz

Pan Witold Bełtowski

Członkowie

Pan Lucjan Cylupa
Pan Waldemar Czarnecki
Pan Henryk Dobrzański
Pan Józef Gębala
Pan Michał Górski
Pan Tomasz Kowalik
Pani Elżbieta Rybak
Pani Jolanta Szczurek
Pani Halina Witkiewicz
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 1500 do 1600 w siedzibie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd

Prezes Zarządu - Dyrektor

Majewski Ireneusz

Z-ca Prezesa Zarządu - Z-ca Dyrektora

Kwietniak Jan

Członek Zarządu - Główny Księgowy

Szram Wiesława
Skargi i wnioski członków SSM przyjmują : Członkowie Zarządu SSM w poniedziałki w godzinach od 1400 do 1600 w siedzibie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Osiedla

AOM nr1 Traugutta

Przewodniczący

Pan Adam Mamak

Z-ca Przewodniczącego

Pan Piotr Glaba

Sekretarz

Pan Grzegorz Perczak

Członkowie

Pan Kazimierz Bogusławski
Pan Paweł Piaśnik
Pan Tadeusz Sanecki
Pan Jacek Stęgierski
Pan Michał Wydrych
Członkowie Rady Osiedla przyjmują w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godziny 1500-1600 w administracji

AOM nr2 Rudna

Przewodniczący

Pani Elżbieta Kiwior

Z-ca Przewodniczącego

Pani Beata Sowa

Sekretarz

Pani Dorota Jurczyńska

Członkowie

Pani Genowefa Ferenc
Pani Agnieszka Kempa
Pani Bogumiła Krajewska
Pani Iwona Lubaszka
Pani Zofia Mróz
Członkowie Rady Osiedla przyjmują w ostatni poniedziałek każdego miesiąca od godziny 1500-1600 w klubie "Rudna"

AOM nr3 Kilińskiego

Przewodniczący

Pani Beata Koścień

Z-ca Przewodniczącego

Pani Barbara Kazimierska

Sekretarz

Pan Zbigniew Górecki

Członkowie

Pan Mateusz Bełtowski
Pani Ewa Kaleta
Pani Beata Marmol
Pani Barbara Mart
Pani Edyta Raczyńska
Członkowie Rady Osiedla przyjmują w ostatni poniedziałek każdego miesiąca od godziny 1500-1600 w administracji.