STRONA SSM

Zasoby SSM

Siedziba Zarządu SSM

Plan Budynku
I piętro
 1. Pokój   2 – Dział Prawny
 2. Pokój   3 – Dział Członkowsko Mieszkaniowy
 3. Pokój   4 – Księgowość Wkładów Mieszkaniowych
 4. Pokój   5 – Księgowość Materiałowa
II piętro
 1. Pokój   6 – Kancelaria
 2. Pokój   7 – ZZ „Budowlani”
 3. Pokój   8 – Dział GZM i Spraw Ekonomicznych
 4. Pokój   9 – Kierownik Działu GZM i Ekonomicznych
 5. Pokój 10 – Dział Spraw Pracow. Organizacyjnych i Samorządowych
 6. Pokój 11 – Informatyk
 7. Pokój 13 – Rachuba
III piętro
 1. Pokój 14 – Z-CA PREZESA ZARZĄDU – ZASTĘPCA DYREKTORA
 2. Pokój 15 – Sekretariat
 3. Pokój 16 – PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR SPÓŁDZIELNI
 4. Pokój 17 – Salka Konferencyjna
 5. Pokój 18 – Dział Spraw Pracow. Organizacyjnych i Samorządowych
 6. Pokój 19 – Rada Nadzorcza
IV piętro
 1. Pokój 20 – Pracownia Komputerowa
 2. Pokój 21 – Księgowość Czynszów
 3. Pokój 22 – Księgowość Czynszów
 4. Pokój 23 – Kierownik Księgowości Czynszów
 5. Pokój 24 – Księgowość Finansowa
 6. Pokój 25 – Z-ca Głównego Księgowego
 7. Pokój 26 – Księgowość Finansowa
 8. Pokój 27 – CZŁONEK ZARZĄDU-GŁÓWNY KSIĘGOWY
V piętro
 1. Pokój 28 – Rewident Zakładowy i BHP
 2. Pokój 29 – Dział Techniczny
 3. Pokój 30 – Dział Techniczny
 4. Pokój 31 – Kierownik Działu Technicznego
 5. Pokój 32 – Dział Techniczny

AOM Nr1 Traugutta

Kierownik administracji: mgr Anna Krysiak

przyjmuje interesantów w godzinach pracy administracji

Zasoby : stan na dzień 31.12.2023r.

 • 38 budynków mieszkalnych
 • 1432 lokali mieszkalnych (w tym : 835 stanowi odrębną własność)
 • 7 lokali użytkowych
 • 3 lokale na potrzeby własne
 • 95 garaży (w tym : 14 stanowi odrębną własność)

Ogółem :78 897 m2 powierzchni użytkowej

RADA OSIEDLA

 • Przewodniczący – Pan Adam Mamak
 • Z-ca Przewodniczącego – Pan Jacek Stęgierski
 • Sekretarz – Pan Łukasz Bartosiak
 • Pan Waldemar Czarnecki
 • Pan Lesław Kurowski
 • Pan Marek Matys
 • Pan Tadeusz Strzałka
 • Pan Michał Wydrych
Członkowie Rady Osiedla przyjmują interesantów w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godziny 1500-1600 w administracji.

AOM Nr2 Rudna

Kierownik administracji: mgr Artur Topolski

przyjmuje interesantów w godzinach pracy administracji

Zasoby : stan na dzień 31.12.2023r.

 • 58 budynków mieszkalnych
 • 4207 lokali mieszkalnych (w tym : 1255 stanowi odrębną własność)
 • 115 lokali użytkowych
 • 3 lokale na potrzeby własne
 • 138 garaży (w tym : 34 stanowi odrębną własność)
 • 73 dźwigi

Ogółem : 211 125 m2 powierzchni użytkowej

RADA OSIEDLA

 • Przewodniczący – Pani Jolanta Szczurek
 • Z-ca Przewodniczącego – Pani Janina Jakubowska
 • Sekretarz – Pan Lucjan Cylupa
 • Pani Natalia Maroszek
 • Pan Zbigniew Pietrzyk
 • Pani Dorota Sztuk
 • Pan Jerzy Sowa
 • Pani Marta Toś-Głowacz
Członkowie Rady Osiedla przyjmują interesantów w ostatni poniedziałek każdego miesiąca od godziny 1500-1600 w klubie „Rudna”.

AOM Nr3 Kilińskiego

Kierownik administracji: Dariusz Barczak

przyjmuje interesantów w godzinach pracy administracji

Zasoby : stan na dzień 31.12.2023r.

 • 57 budynków mieszkalnych
 • 4337 lokali mieszkalnych (w tym : 1901 stanowi odrębną własność)
 • 168 lokali użytkowych (w tym : 12 stanowi odrębną własność)
 • 478 garaże (w tym : 118 stanowi odrębną własność)
 • 3 pracownie plastyczne
 • 8 lokali na potrzeby własne
 • 69 dźwigów

Ogółem : 254 533 2 powierzchni użytkowej

RADA OSIEDLA

 • Przewodniczący – Pan Tomasz Kowalik
 • Z-ca Przewodniczącego – Pan Zbigniew Górecki
 • Sekretarz – Pani Katarzyna Hat
 • Pani Małgorzata Zych
 • Pani Elżbieta Rybak
 • Pani Anna Tobiasz
 • Pani Anna Kotnisz
 • Pani Jadwiga Baryła
Członkowie Rady Osiedla przyjmują interesantów w ostatni poniedziałek każdego miesiąca od godziny 1500-1600 w administracji.