STRONA SSM

Kontakt z SSM

Dział Radców Prawnych

Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy

Dział Księgowości
Wkładów Mieszkaniowych

Dział Księgowości
Materiałowej

Dział GZM i Spraw Ekonomicznych

Dział Spraw Pracowniczych
Organizacyjnych i Samorządowych (KADRY)

Dział Spraw Pracowniczych
Organizacyjnych i Samorządowych (INFORMATYK)

Dział
Księgowości Finansowej
(RACHUBA)

Sekretariat

Dział
Księgowości Czynszów

Dział
Księgowości Czynszów

Dział
Księgowości Czynszów

Dział
Księgowości Finansowej

Koordynator ADO
Samodzielne stanowisko
ds BHP I P-POŻ
Rewident Zakładowy

Dział Techniczny